Twin Peaks: Fire Walk with Me
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:08:11
Niçin ortaðýnla beraber
þuraya oturmuyorsun?

:08:14
Evindeymiþsin gibi rahatýna bak
çünkü biraz beklemeniz gerekecek.

:08:29
Kahve istermisiniz?
Hadi alýn.

:08:32
2 gün önce yapýlmýþtý.
:08:41
Tamam, bu kadar
beklemek yeter.

:08:43
Öyle mi?
:08:52
Kýpýrdama.
:09:04
Sen de bir an önce
taze kahve yap.

:09:15
Hey sen buraya
nasýl girdin?

:09:17
Federal Araþtýrma Bürosu.
Özel ajan Chet Desmond.

:09:20
Buraya Teresa Banks cinayetini
soruþturmaya geldim.

:09:25
Dinle, küçük dostum...
:09:27
Dýþarýdan
yardýma ihtiyacým yok.

:09:31
Tepemde dolaþan insanlardan da
hiç hoþlanmam.

:09:36
Aslýnda, çocuklar beni arayýp
bir J.Edgar'ýn geleceðini söylediklerinde...

:09:42
Sanýrým onlara, ''Ne olmuþ ki?''dedim.
:09:49
Hiç yorulma.
:09:52
Bundan sonrasýný
Þerif Cable halleder.
Cliff.


Önceki.
sonraki.