Twin Peaks: Fire Walk with Me
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:26:05
Gordon, saat sabah 10:10.
Þubat’ýn 16’sý.

:26:14
Sana anlattýðým rüya
nedeniyle bugün için endiþeliydim.

:27:16
Gordon!Gordon!Gordon!
:27:23
Phillip? sen misin? Phillip?
:27:29
Cooper, uzun zamandýr ortalarda görünmeyen
dostumuz Phillip Jeffries’le tanýþ!

:27:33
Ýsmini akademideyken duymuþ olmalýsýn!
:27:37
Hayýr, Judy hakkýnda konuþmayacaðým.
:27:41
Aslýnda hiçbirimiz ondan konuþmayacaðýz.
Onu bunun dýþýnda tutacaðýz.

:27:46
-Gordon
-Biliyorum, Coop!
Bu kendini kim sanýyor?

:27:50
Durum hiç iyi görünmüyor, deðil mi Phil?
:27:53
Bu neler söylüyor böyle, Albert?
:27:55
Bu Özel Ajan Dale Cooper!
:27:57
Tanrý aþkýna, Jeffries,
nerelerdeydin?


Önceki.
sonraki.