Twin Peaks: Fire Walk with Me
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:29:08
Elga, bebeðim, Aman tanrým, hayýr!
Bir þey buldum!

:29:16
Ve sonra oradaydýlar.
:29:32
Gitmiþ,gitmiþ!
Albert, ön kapýyý ara!

:29:36
Þimdi aradým.
Buraya hiç gelmemiþ.

:29:39
Deer Meadow’dan haberler var.
Ajan Chester Desmond
ortadan kaybolmuþ.

:29:43
Gordon, neler oluyor?
:29:49
Buradaydý.
:29:53
Peki amanereye gitti?
:29:54
Ve Chester Desmond nerede?
:30:02
Kýzýn karavaný orada ve ben ona
hiç elimi sürmedim.

:30:06
Ajan Chet Desmond
ikinci kez buraya geldi...

:30:09
ve þerif yardýmcýsýnýn karavanýný görmek istediðini söyledi...
ben de gösterdim.

:30:14
Sonra kendi karavanýma döndüm...
ve,
onu bir daha hiç görmedim.

:30:19
Teþekkürler, Carl.
Uyandýrdýðým için üzgünüm.

:30:21
Önemli deðil.
Zaten kabus görüyordum.

:30:25
Þerif yardýmcýsý Cliff'in karavanýna oradan gidilmiyor ki.
:30:29
Cliff’in karavanýna gitmiyorum.
Peki hangi cehenneme gidiyorsun?

:30:34
Þuraya gidiyorum.
:30:38
Orada ne var ki?
:30:40
Tanrým,
bu insanlar þaþýrmýþlar.

:30:50
Neye bakýyorsun?
:30:54
Bay Rodd, burada daha önce ne vardý?
:30:57
Karavan vardý
Ne olacaðýný sanýyorsun?


Önceki.
sonraki.