Twin Peaks: Fire Walk with Me
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:50:02
Hayýr, o deðil!Hayýr, o deðil!O deðil!O deðil!
:50:16
Donna, sen benim...
:50:20
en iyi arkadaþýmsýn, deðil mi?
Elbette!

:50:24
Ne oldu Laura? Sorun nedir?
:50:38
Ben her zaman senin dostunum.
:50:44
Hadi gel.
:51:16
Merhaba, tatlým.
:51:19
Donna nasýl?
:51:21
Ýyi.
:51:23
Peki ya okul?
:51:25
Okul da iyi.
:51:26
Otursana.
:51:38
Otur.
:51:46
Aç mýsýn?
:51:47
Pek deðil.
:51:59
Yemeðe oturmadan önce ellerini
yýkamadýn öyle deðil mi?


Önceki.
sonraki.