Twin Peaks: Fire Walk with Me
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:51:16
Merhaba, tatlým.
:51:19
Donna nasýl?
:51:21
Ýyi.
:51:23
Peki ya okul?
:51:25
Okul da iyi.
:51:26
Otursana.
:51:38
Otur.
:51:46
Aç mýsýn?
:51:47
Pek deðil.
:51:59
Yemeðe oturmadan önce ellerini
yýkamadýn öyle deðil mi?

:52:09
Bir bakayým.
:52:11
Baba.
:52:14
Ellerin ne kadar kirli.
:52:20
Þuraya bak.
:52:22
Týrnak içine kadar kir var.
:52:30
Leland, ne yapýyorsun?
Þu parmaðýna bak.

:52:33
Laura yemeðe oturmadan önce
ellerini yýkamamýþ.

:52:36
-Þuna bak.
-Yapma.

:52:41
Bu aþýðýndan mý?
:52:46
Bunu aþýðýndan mý
aldýn?

:52:48
Lisede onlara "aþýk" demiyorlar artýk, Leland.
:52:52
Bunu Bobby vermedi.
:52:54
Bobby’nin vermediðini nereden biliyorsun?
:52:57
Sana bunu Bobby mi verdi,
yoksa yeni birisi mi var?


Önceki.
sonraki.