Twin Peaks: Fire Walk with Me
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:03:00
Tam olarak ben bin.
1:03:04
Leo Johnson,sen þimdi Noel Baba
yok mu diyorsun?

1:03:14
Alo, Roadhouse.
1:03:16
Jacques, Bobby.
1:03:19
Bana mal lazým dostum.
1:03:23
Sen beni hep umutsuz kaldýðýn durumlarda ararsýn?
Umutsuz durumda mýsýn bebeðim?

1:03:28
Ýlgileniyor musun?
1:03:31
Evet, olabilir, Bobby. olabilir.
1:03:37
Bir arkadaþýmda senin istediðin þeyden var.
1:03:41
Çok iyi bir maldýr.

Önceki.
sonraki.