Twin Peaks: Fire Walk with Me
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:15:04
Tamam,Perþembe.
:15:32
Ýþte yine baþlýyoruz.
Tek gözlü Jack gibi sýcak.

:15:38
Evet, yine çok sýcak...
:15:47
Oh Tanrým...Bu Donna
Hayward deðil mi?

:16:07
Onu buradan çýkar, Jacques!
:16:22
Bir daha benim giysilerimi giyme!
:16:27
Senin elbiselerini giymem.
:16:28
Jacques,
onu eve götürmeme yardým et!

:16:32
Neden senin elbiselerini giymeyecek miþim?
:16:36
Donna, sen yapma!

Önceki.
sonraki.