Twin Peaks: Fire Walk with Me
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:16:07
Onu buradan çýkar, Jacques!
:16:22
Bir daha benim giysilerimi giyme!
:16:27
Senin elbiselerini giymem.
:16:28
Jacques,
onu eve götürmeme yardým et!

:16:32
Neden senin elbiselerini giymeyecek miþim?
:16:36
Donna, sen yapma!
:17:27
Eve nasýl geldim?
:17:31
Yataðýma nasýl geldim?
:17:34
Hayat, sýrlarla doludur,
Donna.

:17:39
Giysilerinden birini giydim
diye kýzdýn mý?

:17:44
Giysilerimi giymeni
istemiyorum.

:17:53
Seni seviyorum, Laura.

Önceki.
sonraki.