Twin Peaks: Fire Walk with Me
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:18:03
Seni seviyorum, Donna.
:18:10
Ama benim gibi
olmaný istemiyorum.

:18:19
Bunu niçin yapýyorsun?
:18:44
Affedersin, tatlým.
:18:48
Kahvaltýda annenle buluþacaktýk
ve gecikiyoruz.

:18:50
Seni sonra bulurum.
:18:57
Hoþçakal, Donna.
:18:58
Hoþçakal.
:19:32
Baba, motor mu yanýyor?
:19:36
Burnuma bir yanýk kokusu
geliyor.

:19:57
Birþey yanýyor!
:19:59
Evet!Motor yanýyor!

Önceki.
sonraki.