Twin Peaks: Fire Walk with Me
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:19:32
Baba, motor mu yanýyor?
:19:36
Burnuma bir yanýk kokusu
geliyor.

:19:57
Birþey yanýyor!
:19:59
Evet!Motor yanýyor!
:20:00
Mýsýrý çaldýn!
:20:03
Dükkandaki konserve mýsýrdý!
:20:07
Ve, bayan...
:20:09
yüzündeki o ifade
kutu açýldýðýnda!

:20:13
O kadar sakindi ki!
:20:18
Sanki formika masanýn yüzeyi gibiydi!
:20:21
Pamuk ipliði kopacak,
Mr. Palmer!

:20:25
Hadi yürü!
:20:26
Ýp kopacak!
:20:32
O, baban!
:20:33
O senin babandýr!
:20:36
Kes þunu!
:20:41
Tüm bu olanlar neydi?
:20:51
Bayým, bayým,
arabanýza bunu yapmamalýsýnýz.

:20:53
Biraz sakin olun bayým.
:20:55
Arabanýzýn motorunu yakacaksýnýz.
:20:57
Bütün bunlarýn anlamý neydi?
:20:59
Neden hiçkimse
birþeyler yapmadý?


Önceki.
sonraki.