Twin Peaks: Fire Walk with Me
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:54:00
Baba...
:54:03
Eðer þimdi ölürsem...
:54:05
beni görmeye gelecek misin?
:54:16
Senin günlüðün.
:54:20
Her zaman ben olduðumu
bildiðini düþünmüþtüm!

:54:23
Bakma bana!
:54:29
Ben olduðumu bildiðin asla aklýma gelmedi
:54:33
Seni istiyorum.
:54:35
Öyle kirliyim ki.
:54:39
Henüz hazýr deðilim.
:54:43
Özür dilerim.Özür dilerim.
:55:20
Beni içeri alýn!
Býrakýn içeri gireyim!

:55:49
Hayýr!
:55:53
Beni bunu yapmaya mecbur
býrakma!Hayýr!


Önceki.
sonraki.