Twin Peaks: Fire Walk with Me
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:55:20
Beni içeri alýn!
Býrakýn içeri gireyim!

:55:49
Hayýr!
:55:53
Beni bunu yapmaya mecbur
býrakma!Hayýr!


Önceki.
sonraki.