In the Name of the Father
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:05:16
Bizimki o kadar çýlgýn bir davaydý ki,
kafadan uydursan kimse inanmazdý.

:05:20
Bak, Gareth, benim için iflah olmaz
yalancý dediklerini biliyorum...

:05:23
ve mahkemede söylediklerimin
tek kelimesine kimse inanmadý...

:05:25
ama Charlie Burke hayal ürünü
deðildi-- bu kiþi gerçekten vardý.

:05:35
Üzgünüm.
:05:48
Bizi Park Royal Hapishanesine
postaladýlar.

:05:50
En tehlikeli caniler Victoria
devrinden kalma bu eski kalenin...

:05:55
en güvenli bölümünde tutuluyordu.
:05:57
- Doðum yerin.
- Belfast.

:05:59
O halde Britanya vatandaþýsýn.
:06:01
Hayatýnýn geri kalaný boyunca
burasý evin olacak.

:06:02
Dolayýsýyla bunu kabul et ve iþine bak.
Pekala, buraya gel.

:06:05
Baþ gardiyan, Barker...
:06:07
bize sarý çizgili lacivert
mahkum giysileri verdi.

:06:10
Biz A Sýnýfý mahkumduk--
:06:12
tecavüzcüler ve katillerle
birlikte en yüksek güvenlik sýnýfý.

:06:15
Babam temyize gideceðimizi
söylüyordu...

:06:17
fakat ben hukuk sisteminin sözünü
bile duymak istemiyordum.

:06:21
- Ben hücreme dönüyorum.
- Gel. Beni takip et.

:06:34
Haydi, Gerry.
:06:37
Hey, Ronnie.
Ýrlandalý itlere bak, Ronnie.

:06:43
Ýrlandalý pislikler.
:06:44
Benim adým Giuseppe Conlon.
Ben suçsuzum.

:06:47
Oðlum da suçsuz.
:06:49
Aslýnda burada olmamamýz gerekir.
:06:51
Þu pislikleri
benim katýmdan alýn.

:06:57
Kes þunu be!

Önceki.
sonraki.