Indecent Proposal
prev.
play.
mark.
next.

:09:02
- A fost sex de calitate?
- Nu face asta, David.

:09:05
Nu-mi poþi spune, D?
De ce eziþi?

:09:08
Doar spune-mi. A fost bine?
:09:12
Da.
:09:28
D, sã nu-mi...
:09:30
Sã nu-mi spui cã a fost doar sex.
Þi-a plãcut de el de la început.

:09:34
Aiurea.
David, pentru tine am fãcut-o.

:09:37
Nu spune cã ai fãcut-o pentru mine.
Pentru tine ai fãcut-o. Vroiai asta.

:09:42
E o minciunã. N-aº face aºa ceva.
Totul a fost pentru tine.

:09:45
Nu mã minþi!
Îþi plãcea de el!

:10:47
Am ºtiut cã o sã se întâmple aºa.
:10:50
Faci un târg cu diavolul
ºi în final plãteºti.

:10:55
Mulþumesc. Venind din partea ta
care a încheiat târgul,

:10:59
e foarte liniºtitor.

prev.
next.