Jurassic Park
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:00:00
23.976
:01:22
Buïte ve støehu. Vyklidit plochu.
:01:25
Vykliïte plochu.
:01:28
Ustupte.
:01:41
Pomaleji.
:01:45
OSTROV NUBLAR
200 km západnì od Kostariky

:01:52
Posunovaèi na místa.
:01:55
-Èekáme na povel.
-Zapnìte paralyzátory na maximum.


náhled.
hledat.