Jurassic Park
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:01:22
Buïte ve støehu. Vyklidit plochu.
:01:25
Vykliïte plochu.
:01:28
Ustupte.
:01:41
Pomaleji.
:01:45
OSTROV NUBLAR
200 km západnì od Kostariky

:01:52
Posunovaèi na místa.
:01:55
-Èekáme na povel.
-Zapnìte paralyzátory na maximum.

:02:00
Pøipravit! Dìlejte. Zpátky na místa.
:02:03
Pozor. Pohnìte.
:02:06
Tlaèit!
:02:14
Fajn, uzamèeno. Posunovaèi se stáhnou.
:02:25
Jophery, vytáhni møíž.
:02:44
Zablokujte vchod! Nesmí se dostat ven!
:02:55
Pomozte mu nìkdo!
:02:57
Zažeòte ji zpìt!

náhled.
hledat.