Jurassic Park
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:02:00
Pøipravit! Dìlejte. Zpátky na místa.
:02:03
Pozor. Pohnìte.
:02:06
Tlaèit!
:02:14
Fajn, uzamèeno. Posunovaèi se stáhnou.
:02:25
Jophery, vytáhni møíž.
:02:44
Zablokujte vchod! Nesmí se dostat ven!
:02:55
Pomozte mu nìkdo!
:02:57
Zažeòte ji zpìt!
:03:10
Zastøelte ji!
:03:13
Zastøelte ji!
:03:34
JANTAROVÝ DÙL MANO DE DIOS
:03:36
Dominikánská republika
:03:48
-Hammond tu prý ještì není.
-Omlouvá se.

:03:51
Máme na krku soud o 20 miliónù
kvùli smrti toho dìlníka...

:03:54
a ty tvrdíš,
že mì Hammond nemùže pøijmout?

:03:57
Musel odjet brzy, jeho dcera se rozvádí.

náhled.
hledat.