Jurassic Park
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:19:19
Alane, tenhle druh veriformana vyhynul už...
:19:22
v období køídy. Tedy, tohle...
:19:25
Co je?
:19:54
Páni.
:19:59
To je dinosaurus.
:20:05
Zvládls to. Ty blázne, fakt se ti to povedlo.
:20:09
Mùžeme roztrhat pouèky o jejich
studenokrevnosti. Neplatí to.

:20:13
Mýlí se. Tenhle tvor je teplokrevný.
:20:15
-Nežijí v moèálech.
-Jak dlouhý má krk, sedm nebo osm metrù?

:20:19
-Brachiosaurus? Devìt.
-Devìt metrù.

:20:37
Tohle místo bude zlatý dùl.
:20:44
Jak jsou rychlí?
:20:46
U tyranosaura jsme namìøili
pøes 53 km v hodinì.

:20:51
U tyranosaura?
:20:53
Øekl jste, že máte tyranosaura?
:20:56
Zopakujte to.
:20:58
Máme tyranosaura.

náhled.
hledat.