Jurassic Park
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:20:05
Zvládls to. Ty blázne, fakt se ti to povedlo.
:20:09
Mùžeme roztrhat pouèky o jejich
studenokrevnosti. Neplatí to.

:20:13
Mýlí se. Tenhle tvor je teplokrevný.
:20:15
-Nežijí v moèálech.
-Jak dlouhý má krk, sedm nebo osm metrù?

:20:19
-Brachiosaurus? Devìt.
-Devìt metrù.

:20:37
Tohle místo bude zlatý dùl.
:20:44
Jak jsou rychlí?
:20:46
U tyranosaura jsme namìøili
pøes 53 km v hodinì.

:20:51
U tyranosaura?
:20:53
Øekl jste, že máte tyranosaura?
:20:56
Zopakujte to.
:20:58
Máme tyranosaura.
:21:01
Dej si hlavu mezi kolena.
:21:04
Dr. Grante,
:21:06
drahá Dr. Sattlerová,
:21:08
vítejte v Jurském parku.
:21:34
Pohybují se ve stádech.
:21:37
Opravdu ve stádech.
:21:47
Jak jste to udìlal?
:21:51
Ukážu vám to.

náhled.
hledat.