Jurassic Park
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:22:16
Dobrý den.
:22:18
Toto je nejpokroèilejší
zábavní park na svìtì,

:22:22
spojující ty nejmodernìjší technologie.
:22:24
A nemyslím tím jen jízdy. Jízdy má každý.
:22:28
My jsme vytvoøili tak úžasné živé atrakce,
:22:32
že ovládnou fantazii celé planety.
:22:36
Tak co si o tom myslíš?
:22:38
-Že jsme bez práce.
-Takže jste ''vyhynuli''?

:22:49
Všichni se posaïte. Donalde, sedni si.
:22:54
Už je tu. Tedy, už jsem tu.
:23:01
Ahoj.
:23:03
Øeknìte ahoj.
:23:04
Ahoj.
:23:07
Ahoj, Johne.
:23:08
Ano, i já mám roli.
:23:10
Díky, dobøe. Ale jakjsem se sem dostal?
:23:15
Ukážu ti to. Nejdøív potøebuji kapku krve.
:23:19
Tvé krve.
:23:20
Ano.
:23:23
To bolelo.
:23:25
Klid, Johne. Patøí to k zázraku klonování.
:23:28
Ahoj, Johne.
:23:31
Klonování z èeho? Extrahováním DNA
nevznikne kompletní øetìzec.

:23:35
Rozhodnì ne bez velkých mezer.
:23:38
A odkud ta prehistorická DNA?
:23:40
Kde seženeš sto miliónù let starou
dinosauøí krev?

:23:48
Cože? Co?
:23:50
Pane DNA, kde jste se tu vzal?
:23:53
Z tvé krve.
:23:54
Pouhá kapka obsahuje
miliardy øetìzcù DNA,

:23:59
stavebních kamenù života.

náhled.
hledat.