Jurassic Park
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:58:16
Taky jim nefunguje rádio.
:58:17
-Gennaro øekl, že máme zùstat tu.
-Co dìti?

:58:20
Neptal jsem se. Proè?
:58:22
-Snadno se vylekají.
-Kvùli èemu?

:58:24
-Je to jen malý výpadek proudu.
-Já se nebojím.

:58:27
-To jsem neøekl.
-Já vím.

:58:32
Kdes je našel?
:58:35
-V krabici pod sedadlem.
-Jsou tìžké?

:58:38
-Jo.
-Tak to jsou drahé. Vra je zpátky.

:58:47
Nestraš mì!
:59:00
Skvìlé. Noèní vidìní.
:59:26
Cítili jste to?

náhled.
hledat.