Jurassic Park
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:57:09
VÝCHODNÍ PØÍSTAV
:57:20
S DÌTMI SE ROZTRHL PYTEL
:57:22
Pøístup do hlavního programu.
:57:25
Pøístup do centrální ochrany.
:57:27
Pøístup do struktury programù.
:57:30
PØÍSTUP NEPOVOLEN
:57:32
CHYBÍ KOUZELNÉ SLOVO!
:57:37
Neøekls kouzelné slùvko.
:57:40
Prosím! Sakra. Nesnáším tyhle srandièky.
:57:43
Zavolej Nedryho lidem v Cambridgi.
:57:49
Telefony taky nefungujou.
:57:54
Kde se ta auta zastavila?
:58:16
Taky jim nefunguje rádio.
:58:17
-Gennaro øekl, že máme zùstat tu.
-Co dìti?

:58:20
Neptal jsem se. Proè?
:58:22
-Snadno se vylekají.
-Kvùli èemu?

:58:24
-Je to jen malý výpadek proudu.
-Já se nebojím.

:58:27
-To jsem neøekl.
-Já vím.

:58:32
Kdes je našel?
:58:35
-V krabici pod sedadlem.
-Jsou tìžké?

:58:38
-Jo.
-Tak to jsou drahé. Vra je zpátky.

:58:47
Nestraš mì!

náhled.
hledat.