Jurassic Park
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:56:03
RUÈNÍ OVLÁDÁNÍ - ODEMKNOUT
:56:25
To je pracovní stùl.
:56:27
-To je prase.
-Ploty u raptora neselhaly, že ne?

:56:37
Ne, ne. Jsou poøád zapnuté.
:56:41
Proè by ksakru vypínal ty ostatní?
:56:44
NEBEZPEÈÍ - VYSOKÉ NAPÌTÍ
:56:46
NEBEZPEÈÍ - ELEKTRIFIKOVANÝ PLOT
:57:09
VÝCHODNÍ PØÍSTAV
:57:20
S DÌTMI SE ROZTRHL PYTEL
:57:22
Pøístup do hlavního programu.
:57:25
Pøístup do centrální ochrany.
:57:27
Pøístup do struktury programù.
:57:30
PØÍSTUP NEPOVOLEN
:57:32
CHYBÍ KOUZELNÉ SLOVO!
:57:37
Neøekls kouzelné slùvko.
:57:40
Prosím! Sakra. Nesnáším tyhle srandièky.
:57:43
Zavolej Nedryho lidem v Cambridgi.
:57:49
Telefony taky nefungujou.
:57:54
Kde se ta auta zastavila?

náhled.
hledat.