Jurassic Park
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:55:06
EMBRYA - CHLADICÍ MÍSTNOST
VSTUP ZAKÁZÁN

:55:20
Mimochodem, Dr. Sattlerová...
:55:23
-není volná, že ne?
-Proè?

:55:29
-Omlouvám se. Vy dva jste...
-Jo.

:55:35
-Èeho jsem se dotkl?
-Nièeho. Zastavili jsme.

:55:39
ostrov Nublar
:55:43
Výbìhy
:55:47
Co se to dìje?
:55:49
-Co teï?
-Selhávají ploty v celém parku.

:55:52
Najdìte Nedryho. Podívejte se k automatu.
:56:03
RUÈNÍ OVLÁDÁNÍ - ODEMKNOUT
:56:25
To je pracovní stùl.
:56:27
-To je prase.
-Ploty u raptora neselhaly, že ne?

:56:37
Ne, ne. Jsou poøád zapnuté.
:56:41
Proè by ksakru vypínal ty ostatní?
:56:44
NEBEZPEÈÍ - VYSOKÉ NAPÌTÍ
:56:46
NEBEZPEÈÍ - ELEKTRIFIKOVANÝ PLOT

náhled.
hledat.