Jurassic Park
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:00:00
Možná, že se proud snaží znovu naskoèit.
1:00:05
Co to bylo?
1:00:22
Kde je ta koza?
1:00:46
Panebože!
1:00:52
On nás tu nechal.
1:01:04
-Kam asi jde?
-Když to na èlovìka pøijde, nic nenadìlá.

1:01:26
Dr. Grante.
1:01:39
Nesnáším mít poøád pravdu.
1:01:50
Zùstaòte v klidu. Vidí na základì pohybu.

náhled.
hledat.