Jurassic Park
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:01:04
-Kam asi jde?
-Když to na èlovìka pøijde, nic nenadìlá.

1:01:26
Dr. Grante.
1:01:39
Nesnáším mít poøád pravdu.
1:01:50
Zùstaòte v klidu. Vidí na základì pohybu.
1:02:08
Vypni to svìtlo.
1:02:14
Vypni to svìtlo!

náhled.
hledat.