Jurassic Park
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:12:26
Slyšíš mì? Lezu nahoru.
1:12:28
Nesnáším šplhání.
Nesnáším stromy, jsou moc vysoký.

1:12:59
Jsi v poøádku?
1:13:03
Zvracel jsem.
1:13:07
To je v poøádku.
1:13:09
Jen mi dej ruku.
1:13:15
Time, neøeknu nikomu, že jsi zvracel.
Jen mi dej ruku.

1:13:27
Držím tì.
1:13:30
Dobøe.
1:13:32
-To je dobrý. Pøes ten okraj.
-Netahej mì tolik.

1:13:40
Pojï ke dveøím. Chy se mì.
1:13:46
-Není to tak zlý, co, Timmy?
-Ale je.

1:13:48
Je to jako bunkr na stromì.
Postavil ti ho nìkdy táta?

1:13:51
-Ne.
-Mnì taky ne.

1:13:54
Tajemství šplhání je, že nesmíš koukat dolù.
1:13:57
Tohle prostì nejde.
1:13:59
-Jak to mám udìlat? Je to nejmíò...
-Budu ti øíkat, kam dát nohy.


náhled.
hledat.