Jurassic Park
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:13:03
Zvracel jsem.
1:13:07
To je v poøádku.
1:13:09
Jen mi dej ruku.
1:13:15
Time, neøeknu nikomu, že jsi zvracel.
Jen mi dej ruku.

1:13:27
Držím tì.
1:13:30
Dobøe.
1:13:32
-To je dobrý. Pøes ten okraj.
-Netahej mì tolik.

1:13:40
Pojï ke dveøím. Chy se mì.
1:13:46
-Není to tak zlý, co, Timmy?
-Ale je.

1:13:48
Je to jako bunkr na stromì.
Postavil ti ho nìkdy táta?

1:13:51
-Ne.
-Mnì taky ne.

1:13:54
Tajemství šplhání je, že nesmíš koukat dolù.
1:13:57
Tohle prostì nejde.
1:13:59
-Jak to mám udìlat? Je to nejmíò...
-Budu ti øíkat, kam dát nohy.

1:14:08
Time, dìlej.
1:14:31
Dìlej, Time, dìlej!
1:14:40
Rychleji, Time!
1:14:48
Skoè!
1:14:53
Rychle, Time.

náhled.
hledat.