Jurassic Park
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:14:08
Time, dìlej.
1:14:31
Dìlej, Time, dìlej!
1:14:40
Rychleji, Time!
1:14:48
Skoè!
1:14:53
Rychle, Time.
1:15:02
Tak jsme zpátky v autì.
1:15:06
Alespoò nejsi na tom stromì.
1:15:14
Kde je to druhé auto?
1:15:18
Alane!
1:15:20
Dr. Grante!
1:15:37
-Myslím, že tohle byl Gennaro.
-Taky myslím.

1:15:44
-Myslím, že je to pøed námi.
-Mùže to být kdekoli.

1:15:46
Když nefungujou ploty,
mùžou si vyjít z kteréhokoli výbìhu.

1:15:56
Uvázal si zaškrcovadlo. Iane.

náhled.
hledat.