Jurassic Park
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:15:02
Tak jsme zpátky v autì.
1:15:06
Alespoò nejsi na tom stromì.
1:15:14
Kde je to druhé auto?
1:15:18
Alane!
1:15:20
Dr. Grante!
1:15:37
-Myslím, že tohle byl Gennaro.
-Taky myslím.

1:15:44
-Myslím, že je to pøed námi.
-Mùže to být kdekoli.

1:15:46
Když nefungujou ploty,
mùžou si vyjít z kteréhokoli výbìhu.

1:15:56
Uvázal si zaškrcovadlo. Iane.
1:16:00
Pøipomeòte mi podìkovat Johnovi
za krásný víkend.

1:16:07
Mùžeme riskovat pøenesení?
1:16:10
Prosím, risknìte to.
1:16:20
Ellie, pojï!
1:16:29
To druhé auto!
1:16:30
Dr. Grante?
1:16:36
Nejsou tu.

náhled.
hledat.