Jurassic Park
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:19:06
Podívejte na ty brontosaury.
Tedy, brachiosaury.

1:19:11
Oni zpívají.
1:19:40
Nenechte ty pøíšery pøijít sem.
1:19:42
To nejsou pøíšery, ale zvíøata.
Jsou to býložravci.

1:19:46
Jedí jenom rostliny.
l když u tebe asi udìlají výjimku.

1:19:49
Ty ostatní nesnáším.
1:19:53
Ti ostatní prostì dìlají to, co dìlají.
1:20:15
Co je to?
1:20:21
Co teï budete s Ellie dìlat,
když už nemusíte vykopávat kosti?

1:20:26
Nevím.
1:20:28
Asi se taky budeme muset vyvinout.
1:20:34
Jak se øíká slepému dinosaurovi?
1:20:38
-Jak se mu øíká?
-''Nevidìl-násaurus.''

1:20:46
A jak se jmenuje slepý dinosauøí pes?
1:20:49
Dostals mì.
1:20:50
''Nevidìl-násaurus Rex.''
1:20:55
-Alane?
-Ano?

1:20:58
Co když se ti dinosauøi vrátí,
až budeme spát?


náhled.
hledat.