Jurassic Park
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:18:15
Bude tohle taky v prohlídce?
1:18:25
Slyšíte to?
1:18:33
Pojï, Time. Dìlej.
1:18:36
Vylezeme na ten strom.
1:18:40
Pojï, Time, to zvládneš. Zkus to.
1:18:47
Nesnáším stromy.
1:18:49
-Mnì nevadí.
-Jo? Nebylas na tom minulém.

1:19:06
Podívejte na ty brontosaury.
Tedy, brachiosaury.

1:19:11
Oni zpívají.
1:19:40
Nenechte ty pøíšery pøijít sem.
1:19:42
To nejsou pøíšery, ale zvíøata.
Jsou to býložravci.

1:19:46
Jedí jenom rostliny.
l když u tebe asi udìlají výjimku.

1:19:49
Ty ostatní nesnáším.
1:19:53
Ti ostatní prostì dìlají to, co dìlají.

náhled.
hledat.