Jurassic Park
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:17:06
Slyšel to nìkdo?
1:17:10
To jsou otøesy pøi dopadu.
1:17:14
Jsem ponìkud znepokojen.
1:17:17
Pojïte sem! Musíme odsud! Hned!
1:17:21
Jedeme.
1:17:33
Musíme jet rychleji.
1:17:37
Už je to tady! Šlápni na to! Hoï tam pìtku!
1:17:46
-Uvolni tu páku! Tak pohni se!
-Dávej pozor!

1:18:15
Bude tohle taky v prohlídce?
1:18:25
Slyšíte to?
1:18:33
Pojï, Time. Dìlej.
1:18:36
Vylezeme na ten strom.
1:18:40
Pojï, Time, to zvládneš. Zkus to.
1:18:47
Nesnáším stromy.
1:18:49
-Mnì nevadí.
-Jo? Nebylas na tom minulém.


náhled.
hledat.