Jurassic Park
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:21:03
-Zùstanu vzhùru.
-Celou noc?

1:21:07
Celou noc.
1:21:57
Všechno to tálo.
1:22:02
Malcolm je teï v poøádku.
Píchla jsem mu morfium.

1:22:09
Všichni budou v poøádku.
1:22:11
Kdo jiný by mìl dìti provést
Jurským parkem než expert na dinosaury?

1:22:19
Víš, první...
1:22:22
atrakce, kterou jsem udìlal,
když jsem odjel ze Skotska,

1:22:27
byl bleší cirkus.
1:22:31
Opravdu úžasný.
1:22:33
Mìl jsem dvì visuté hrazdy a...
1:22:39
kolotoè...
1:22:44
a houpaèku.
1:22:47
Všechny byly samozøejmì na elektøinu.
1:22:49
Lidi vìøili, že vidí blechy. ''Vidím ty blechy.
1:22:52
''Nevidíš ty blechy?''
1:22:54
Bleší klauni, bleší akrobati, bleší pøehlídka.

náhled.
hledat.