Jurassic Park
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:24:00
Nic neovládnete! V tom je ta iluze.
1:24:03
Byla jsem ohromená silou tohohle místa.
1:24:07
Taky jsem se zmýlila.
1:24:09
Nemìla jsem pøed tou silou dost respektu
a teï je konec.

1:24:15
Jediná vìc, na které teï záleží,
jsou lidi, které milujeme.

1:24:20
Alan, Lex a Tim.
1:24:23
Johne, jsou venku, umírá se tam.
1:24:43
Je to dobré.
1:24:48
Na výdajích jsme nešetøili.
1:25:15
-Jdi pryè!
-Neboj. Je to brachiosaurus.

1:25:19
Je to vegetarián, Lex. Vegetarián.
1:25:22
Vegetarián.
1:25:24
Pojï sem, malá.
1:25:30
Pojï sem, zlato.
1:25:37
Nepustím to.
1:25:50
-Zdá se, že má rýmu.
-Jo. Možná.

1:25:53
-Mùžu ji pohladit?
-Jistì.

1:25:55
Mysli si, že je to taková velká kráva.

náhled.
hledat.