Jurassic Park
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:23:04
Tímhle parkem...
1:23:08
jsem chtìl lidem ukázat
nìco jiného než iluzi.

1:23:12
Nìco skuteèného. Nìco, èeho se mohou...
1:23:18
dotknout a vidìt to.
1:23:24
Byl v tom dobrý úmysl.
1:23:31
Ale tohle se nedá vymyslet.
To musí èlovìk vycítit.

1:23:36
Mᚠúplnou pravdu.
1:23:40
Najmout Nedryho byla chyba, to je jasné.
1:23:42
Jsme pøíliš závislí na automatizaci,
teï to vidím.

1:23:45
Pøíštì bude všechno opravitelné.
1:23:48
Tvoøení je zcela otázkou vùle.
1:23:53
Pøíštì to bude perfektní.
1:23:56
Poøád je to jen bleší cirkus. Je to jen iluze.
1:23:59
Až ovládneme...
1:24:00
Nic neovládnete! V tom je ta iluze.
1:24:03
Byla jsem ohromená silou tohohle místa.
1:24:07
Taky jsem se zmýlila.
1:24:09
Nemìla jsem pøed tou silou dost respektu
a teï je konec.

1:24:15
Jediná vìc, na které teï záleží,
jsou lidi, které milujeme.

1:24:20
Alan, Lex a Tim.
1:24:23
Johne, jsou venku, umírá se tam.
1:24:43
Je to dobré.
1:24:48
Na výdajích jsme nešetøili.

náhled.
hledat.