Jurassic Park
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:26:01
Krávy mám ráda.
1:26:12
Pojï sem, holka.
1:26:22
Pozdravpánbùh.
1:26:29
Skvìlé. Teï už nikdy nezkusí nic nového.
1:26:32
Bude sedìt v pokoji,
nevyleze a bude si hrát s poèítaèem.

1:26:35
-Jsem programátorka.
-Pøesnì. Jsi poèítaèový maniak.

1:26:38
Nejsem maniak.
Jsem prostì programátorka.

1:26:41
Bože.
1:26:47
Víte, co to je?
1:26:51
Je to dinosauøí vejce.
1:26:53
Dinosauøi se rozmnožují.
1:26:59
Ale dìdeèek øíkal, že jsou všechny holky.
1:27:05
-DNA od obojživelníka.
-Co to je?

1:27:10
V tom filmu øíkali, že použili DNA žáby
k vyplnìní genového øetìzce.

1:27:15
Zmutovali dinosauøí genetický kód.
1:27:19
A smíchali ho s žabím.
1:27:24
O nìkterých afrických žábách se ví,
že se jim mìní pohlaví...

1:27:29
v prostøedí, kde není druhé pohlaví.
1:27:33
Malcolm mìl pravdu.
1:27:36
Podívejte.
1:27:45
Život si našel cestu.
1:27:50
To je šílené. Vy jste se zbláznil.
On se úplnì zbláznil.

1:27:54
Moment. Co by to znamenalo?
1:27:56
Je to možný risk,
ale nic jiného nám nezbývá.


náhled.
hledat.