Jurassic Park
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:47:44
Je uvnitø.
1:47:47
Do øídící místnosti.
1:47:54
-Mùžeme zavolat pomoc?
-Nejdøív musíme restartovat systém.

1:48:00
Zámky!
1:48:02
Ellie, restartuj zamykání dveøí!
1:48:13
Ne, restartuj zamykání!
1:48:16
-Bìž zpátky! Restartuj zamykání.
-Sám to neudržíš!

1:48:27
Je to systém UNlX. To znám.
1:48:31
Jsou tu soubory celého parku.
1:48:34
Všechno ti to øekne.
Musím najít správný soubor.

1:48:37
Zkus pøitáhnout pušku.
1:48:47
Nejde to, musela bych se pohnout.

náhled.
hledat.