Jurassic Park
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:48:00
Zámky!
1:48:02
Ellie, restartuj zamykání dveøí!
1:48:13
Ne, restartuj zamykání!
1:48:16
-Bìž zpátky! Restartuj zamykání.
-Sám to neudržíš!

1:48:27
Je to systém UNlX. To znám.
1:48:31
Jsou tu soubory celého parku.
1:48:34
Všechno ti to øekne.
Musím najít správný soubor.

1:48:37
Zkus pøitáhnout pušku.
1:48:47
Nejde to, musela bych se pohnout.
1:49:04
To je ono. To by mohl být správný soubor.
1:49:19
SYSTÉM SE RESTARTUJE
1:49:22
-Zvládlas to!
-Jo!

1:49:24
V PROVOZU
1:49:33
Co funguje?
1:49:34
Všechny bezpeènostní systémy pracují.
Máme to!

1:49:47
Grante.
1:49:48
Pane Hammonde, telefony fungují.
1:49:51
-Jsou dìti v poøádku?
-Dìtijsou v bezpeèí.

1:49:54
Zavolejte na pevninu.
A pošlou ty zatracený vrtulníky.

1:49:59
Prorazí sklo!

náhled.
hledat.