Malice
prev.
play.
mark.
next.

:10:01
- Imam bolju ideju.
- Ne.

:10:03
Samo malo. Izdaæemo ga
nekom sa univerziteta.

:10:07
Neæu da izdajem sprat.
Neæu nekog stranog u kuæi.

:10:10
U redu, kako hoæeš.
:10:12
Mada bi bilo lepo da
imamo tekuæu vodu.

:10:16
Ne tražim mnogo.
:10:21
Dolazim po tebe
posle posla.

:10:23
Ne treba.
:10:24
Treba.Dolazim.
Manijak siluje devojke.

:10:27
- Helen æe da me doveze.
- Stvarno? Sigurno?

:10:30
Da.
:10:34
Neka saèeka dok
ne uðeš u kuæu.

:10:37
Obezbediæe i
podršku iz vazduha.

:10:43
Duhovito.
:10:45
Oženjen sam duhovitom ženom.
:11:33
Helen u tom odelu pre
lièi na muško.

:11:37
- Molim?
- Helen.

:11:39
Ti reèe da æe Helen da te
doveze do kuæe.

:11:42
Uhodio si me?
:11:44
Ne, samo sam
gledao kroz prozor.

:11:46
To je bio Denis Rajli
advokat moje mame.

:11:51
Trebalo je nešto da
potpišem. - U vezi èega?

:11:54
U vezi imovine moje
mame. Šta je sad ovo?

:11:57
- Imovine? - Da.
:11:59
Zar nije živela od penzije?
kako se naprasno obogatila?


prev.
next.