Malice
prev.
play.
mark.
next.

:11:33
Helen u tom odelu pre
lièi na muško.

:11:37
- Molim?
- Helen.

:11:39
Ti reèe da æe Helen da te
doveze do kuæe.

:11:42
Uhodio si me?
:11:44
Ne, samo sam
gledao kroz prozor.

:11:46
To je bio Denis Rajli
advokat moje mame.

:11:51
Trebalo je nešto da
potpišem. - U vezi èega?

:11:54
U vezi imovine moje
mame. Šta je sad ovo?

:11:57
- Imovine? - Da.
:11:59
Zar nije živela od penzije?
kako se naprasno obogatila?

:12:04
Endi...
:12:05
Trebalo je da se plati
za održavanje groba.

:12:09
To je Denis hteo.
A šta ti hoæeš?

:12:14
Izvini.
:12:20
Neæu se obrukati
ako uzmem viljušku?

:12:23
Ponestaje mi snage.
:12:26
- To ne smem da dozvolim.
:12:28
Lezi, Daj mi to.
:12:31
Lezi...
:12:33
Tako...
:12:36
Poseban sistem?
:12:38
Tu sam struènjak.
:12:40
Bitne su ruke.
:12:42
Zini.
:12:45
- Mmm.
- Dobar deèko. Ukusno je?

:12:48
- Oh...
- Mmm. Zini.

:12:51
Ahh,njam-njam.
:12:55
Mm, to je super.
:12:58
Izgleda da ti se vraæa snaga.

prev.
next.