Malice
prev.
play.
mark.
next.

:12:04
Endi...
:12:05
Trebalo je da se plati
za održavanje groba.

:12:09
To je Denis hteo.
A šta ti hoæeš?

:12:14
Izvini.
:12:20
Neæu se obrukati
ako uzmem viljušku?

:12:23
Ponestaje mi snage.
:12:26
- To ne smem da dozvolim.
:12:28
Lezi, Daj mi to.
:12:31
Lezi...
:12:33
Tako...
:12:36
Poseban sistem?
:12:38
Tu sam struènjak.
:12:40
Bitne su ruke.
:12:42
Zini.
:12:45
- Mmm.
- Dobar deèko. Ukusno je?

:12:48
- Oh...
- Mmm. Zini.

:12:51
Ahh,njam-njam.
:12:55
Mm, to je super.
:12:58
Izgleda da ti se vraæa snaga.
:13:27
- Endi?
:13:31
- Šta je?
- Eno ga opet.

:13:34
Pa šta?
:13:35
Gleda nas.
:13:38
Izgleda da svira
sintisajzer.

:13:42
Isuse, ježim se od njega.
:13:45
Nemoj da si takav,
majka mu radi noæu.

:13:48
Sigurno je usamljen.
:13:58
Treba da stavimo
zavese ovde.


prev.
next.