Malice
prev.
play.
mark.
next.

:13:27
- Endi?
:13:31
- Šta je?
- Eno ga opet.

:13:34
Pa šta?
:13:35
Gleda nas.
:13:38
Izgleda da svira
sintisajzer.

:13:42
Isuse, ježim se od njega.
:13:45
Nemoj da si takav,
majka mu radi noæu.

:13:48
Sigurno je usamljen.
:13:58
Treba da stavimo
zavese ovde.

:14:01
Pod hitno.
:14:04
Nove zavese pod hitno.
:14:07
Tek kada se
dogovorimo oko boje.

:14:10
Nema smisla farbati,
:14:12
ako razbijamo pod
zbog vodovoda.

:14:17
Eto nas opet
na poèetku.

:14:49
Oh, lsuse...
:14:51
- Vrata su bila otvorena.
:14:53
Oh! Na smrt si
me preplašio.

:14:56
- Trebalo je da kucam...
- Neka.


prev.
next.