Malice
prev.
play.
mark.
next.

:14:01
Pod hitno.
:14:04
Nove zavese pod hitno.
:14:07
Tek kada se
dogovorimo oko boje.

:14:10
Nema smisla farbati,
:14:12
ako razbijamo pod
zbog vodovoda.

:14:17
Eto nas opet
na poèetku.

:14:49
Oh, lsuse...
:14:51
- Vrata su bila otvorena.
:14:53
Oh! Na smrt si
me preplašio.

:14:56
- Trebalo je da kucam...
- Neka.

:15:00
Radim sa razreðivaèem,
pa me boli glava.

:15:05
- Treba da uzmeš B-kompleks.
- Kako reèe?

:15:08
Unošenje B12 pomaže
da se cerebralni...

:15:12
Nema veze.
:15:13
Nastavi.
Odlièno zvuèi.

:15:15
Ne, ja sam samo sugerisao
uzimanje vitamina.

:15:18
Ipak je pametnije
širom otvoriti vrata.

:15:21
Zamisli, uštedeo sam $5.95.
:15:23
Bio sam u prolazu. Hteo sam da
vas pozovem na onaj obeæani ruèak.

:15:27
Trejsi nije tu,
:15:30
ali mogli bismo
nas dvojica.

:15:33
- Može.
- OK, sad æu da se spremim.

:15:44
- Original viktorijanska?
- Ima 100 slojeva farbe.

:15:49
Za vreme graðanskog rata
je bila skrovište za crnce.

:15:54
Nedostatak komfora
nadoknaðuje istorijom.

:15:57
Razumeš se u arhitekturu?

prev.
next.