Malice
prev.
play.
mark.
next.

:22:03
Dana...
:22:05
- Šta li radi sa kosom?
- Kosom?

:22:08
Odseca im kosu.
Šta li radi s njom?

:22:11
Puni jastuk. Ko zna?
:22:19
Bili? Da si u krevetu
do 10 sati. Èuješ li?

:22:56
Oh!
:23:17
Na smrt si me prepao!
:23:20
Izvini za ovo.
:23:21
Šta æeš ti ovde?
:23:26
Dobro si?
:23:28
Ne, nisam!
:23:30
Ima li koga?
:23:35
Gore sam, dušo!
:23:55
Ovo je van pameti!
:23:57
Na spavanje.
:23:58
Ko da spava uz ovog
krevetskog supermena?


prev.
next.