Malice
prev.
play.
mark.
next.

:21:02
Mi? "Mi" ništa, Endi. Ovde je
prisutan samo jedan policajac.

:21:07
A ni taj nije ceo.
:21:10
Fakultetski humor. Da smislim
odgovor. Recimo "Ko mi kaže"?

:21:16
Dirljivo.
:21:17
Naruèili smo letke upozorenja.
:21:20
- Još letaka?
- Tako je.

:21:23
Znaš li šta vidim na putu
za posao, svakog jutra?

:21:28
Vidim kako oèevi pakuju
:21:31
svoje æerke za odlazak.
:21:34
Premeštaju ih u škole
:21:37
manje opasne po život.
:21:40
Moji zahtevi nisu preveliki.
:21:43
Tražim samo da
izmenite situaciju.

:21:48
Sastavi spisak onih koji
znaju raspored predavanja.

:21:50
Obe su bile na èasovima
kad je napadaè ušao u stan.

:21:54
Znaèi, svelo se na nekih
hiljadu ljudi?

:21:58
Spisak, Endi.
Treba mi. Hitno!

:22:03
Dana...
:22:05
- Šta li radi sa kosom?
- Kosom?

:22:08
Odseca im kosu.
Šta li radi s njom?

:22:11
Puni jastuk. Ko zna?
:22:19
Bili? Da si u krevetu
do 10 sati. Èuješ li?

:22:56
Oh!

prev.
next.