Malice
prev.
play.
mark.
next.

:20:04
Hvala.
:20:07
- Da?
- Detektivka Haris je došla.

:20:10
Zaista? Kako li je
našla zgradu?

:20:13
Nastaviæemo sledeæe nedelje,
ako nemaš ništa protiv.

:20:16
Dobro.
:20:19
Saèekaj, Pola. Zdravo, Dana.
Udji. Sad æu ja.

:20:24
Zapisaæete sve ispitne
termine za gðcu Bels.

:20:28
Imaæe telefonsko buðenje
iz ove kancelarije..

:20:30
Buðenje?
:20:32
Nije sve do nje.
Ne zvoni joj sat.

:20:37
Vidimo se sledeæe,nedelje, Pola.
:20:43
- Pardon.
- Isuse...

:20:46
Da li je opisala napadaèa?
:20:49
Seæa se maèke i kako je
grabe neke ruke. To je sve.

:20:55
Možda æe da se priseti
još neèeg?

:20:58
Sumnjam.
:20:59
Šta æemo sad?
:21:02
Mi? "Mi" ništa, Endi. Ovde je
prisutan samo jedan policajac.

:21:07
A ni taj nije ceo.
:21:10
Fakultetski humor. Da smislim
odgovor. Recimo "Ko mi kaže"?

:21:16
Dirljivo.
:21:17
Naruèili smo letke upozorenja.
:21:20
- Još letaka?
- Tako je.

:21:23
Znaš li šta vidim na putu
za posao, svakog jutra?

:21:28
Vidim kako oèevi pakuju
:21:31
svoje æerke za odlazak.
:21:34
Premeštaju ih u škole
:21:37
manje opasne po život.
:21:40
Moji zahtevi nisu preveliki.
:21:43
Tražim samo da
izmenite situaciju.

:21:48
Sastavi spisak onih koji
znaju raspored predavanja.

:21:50
Obe su bile na èasovima
kad je napadaè ušao u stan.

:21:54
Znaèi, svelo se na nekih
hiljadu ljudi?

:21:58
Spisak, Endi.
Treba mi. Hitno!


prev.
next.