Malice
prev.
play.
mark.
next.

:19:00
a ona se ne dogaðaju.
To je Džed.

:19:02
Po èemu si tako sigurna?
:19:04
Da se kladimo?
:19:08
Ne.
:19:09
Jer me ozbiljno shvataš
kad je novac u pitanju?

:19:14
- Zdravo.
- Dr. Hil.

:19:16
- Molim vas, uðite.
- Zdravo Džede.

:19:18
Endi mi baš reèe
da postajemo cimeri.

:19:22
Zato sam svratio. D utvrdimo
da li dogovor stoji.

:19:26
Ne budite smešni. Jedva èekam.
:19:28
- Ona stvarno jedva èeka.
- Odlièno.

:19:43
Kolokvijum je bio zakazan za 8:30.
Navila sam sat na 7 i on nije zvonio!

:19:48
Nije me briga ako
ne dobijem potpis!

:19:52
Nije sve do mene!
Nije mi zvonio sat.

:19:56
Ovo je bilo dobro.
Veoma dobro, Pola.

:19:59
Mnogo bolje od skripta
zakljuèanih u kolima.

:20:04
Hvala.
:20:07
- Da?
- Detektivka Haris je došla.

:20:10
Zaista? Kako li je
našla zgradu?

:20:13
Nastaviæemo sledeæe nedelje,
ako nemaš ništa protiv.

:20:16
Dobro.
:20:19
Saèekaj, Pola. Zdravo, Dana.
Udji. Sad æu ja.

:20:24
Zapisaæete sve ispitne
termine za gðcu Bels.

:20:28
Imaæe telefonsko buðenje
iz ove kancelarije..

:20:30
Buðenje?
:20:32
Nije sve do nje.
Ne zvoni joj sat.

:20:37
Vidimo se sledeæe,nedelje, Pola.
:20:43
- Pardon.
- Isuse...

:20:46
Da li je opisala napadaèa?
:20:49
Seæa se maèke i kako je
grabe neke ruke. To je sve.

:20:55
Možda æe da se priseti
još neèeg?

:20:58
Sumnjam.
:20:59
Šta æemo sad?

prev.
next.