Malice
prev.
play.
mark.
next.

:18:01
Ne, ne, odluku prepuštam tebi.
:18:04
Biæe kako ti kažeš.
:18:08
Zavoleæeš ga i ti. Zaista.
:18:11
Možda bi mogao i drugog
doktora da ti nadje.

:18:16
Molim?
:18:18
Nema smisla da se voziš
2 sata do Bostona...

:18:23
Molim te, reci da nisi Džedu
isprièao moje intimne stvari.

:18:29
Iskrslo je.
:18:32
Iskrslo je...?
:18:34
Izvinjavam se.
:18:37
Dobro.
:18:39
Pretrpeæu se nekoliko meseci,
:18:42
zbog one sofe.
:18:45
Poði sa lestvama.
:18:50
Bože, zar se
veèeras useljava?

:18:53
- Misliš da je Džed?
- Znam da je on.

:18:56
- Može biti bilo ko.
- Svi verujemo u èuda,

:19:00
a ona se ne dogaðaju.
To je Džed.

:19:02
Po èemu si tako sigurna?
:19:04
Da se kladimo?
:19:08
Ne.
:19:09
Jer me ozbiljno shvataš
kad je novac u pitanju?

:19:14
- Zdravo.
- Dr. Hil.

:19:16
- Molim vas, uðite.
- Zdravo Džede.

:19:18
Endi mi baš reèe
da postajemo cimeri.

:19:22
Zato sam svratio. D utvrdimo
da li dogovor stoji.

:19:26
Ne budite smešni. Jedva èekam.
:19:28
- Ona stvarno jedva èeka.
- Odlièno.

:19:43
Kolokvijum je bio zakazan za 8:30.
Navila sam sat na 7 i on nije zvonio!

:19:48
Nije me briga ako
ne dobijem potpis!

:19:52
Nije sve do mene!
Nije mi zvonio sat.

:19:56
Ovo je bilo dobro.
Veoma dobro, Pola.

:19:59
Mnogo bolje od skripta
zakljuèanih u kolima.


prev.
next.