Malice
prev.
play.
mark.
next.

:17:00
Onda prestani. I smisli
neki manje bajat štos.

:17:04
Rekoh mu da svrati do nas,
i ako mu odgovara...

:17:11
Šta?! Šta si uradio?!
:17:13
Ti si htela da izdaš. Mislio
sam da æe ti se svideti ideja.

:17:16
Delujem li tako?
:17:19
Ne. Sad vidim.
:17:21
Ali, ovo je najbolja kombinacija.
:17:24
- Džed je prijatelj.
- Ni imena ti se nije setio.

:17:28
Posle operacije od 12 sati...
:17:32
Ti bi da se vratiš u školu?
Sada bi da ti "zvezda bude prijatelj?

:17:37
Ne tretiraj me
kao da sam dete.

:17:40
Šta ti smeta na njemu?
Pametan je, duhovit...

:17:45
i briljantan doktor.
:17:47
To znam. Vidim kako
mu se sestre klanjaju.

:17:52
Taj nema prijatelje,
veæ podanike.

:17:56
Još nije kasno
da sve otkažemo.

:18:01
Ne, ne, odluku prepuštam tebi.
:18:04
Biæe kako ti kažeš.
:18:08
Zavoleæeš ga i ti. Zaista.
:18:11
Možda bi mogao i drugog
doktora da ti nadje.

:18:16
Molim?
:18:18
Nema smisla da se voziš
2 sata do Bostona...

:18:23
Molim te, reci da nisi Džedu
isprièao moje intimne stvari.

:18:29
Iskrslo je.
:18:32
Iskrslo je...?
:18:34
Izvinjavam se.
:18:37
Dobro.
:18:39
Pretrpeæu se nekoliko meseci,
:18:42
zbog one sofe.
:18:45
Poði sa lestvama.
:18:50
Bože, zar se
veèeras useljava?

:18:53
- Misliš da je Džed?
- Znam da je on.

:18:56
- Može biti bilo ko.
- Svi verujemo u èuda,


prev.
next.